Ταρτάκι ταχίνι - Tartlet tahini

Waffle tahini

Composition: Couverture chocolate, waffle, sesame paste.

Category:

Description